اولین بلاگ انترنتی دیپارتمنت پیداگوژی پونحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل
 تاریخچه تعلیم و تربیه

تاریخچه تعلیم و تربیه در  پوهنتون  کابل

 

تربیت و پرورش درست افراد که از مهمترین مسائل ملی و فرهنگی جامعه ما است مستلزم وقوف کامل از علم تربیت و حل مسائل متعدد مربوط آن میباشد.

نظر به نیازمندی شدید کشور به معلمان شایسته و صلاحیت دار از یک سو تحولی که در کلیه شئیون فرهنگی درتمام کشور ها از لحاظ روش های جدید تعلیم و تربیه و تغیر مواد و پروگرام های درسی از جانب دیگر به عمل آمده بود، رهبری پوهنتون کابل در همان زمان در صدد بر آمد تا در سال 1341 ھ ش پوهنځی جدیدی را به نام پوهنځی تعلیم و تربیه در چوکات ریاست موسسه تعلیم و تربیه تاسیس کند یک سال از عمر این پوهنځی نگذشته بود که از بست موسسه تعلیم و تربیه جدا گردیده بحیث پوهنځی مستقل در چوکات پوهنتون مقامش را حاصل کرد. در آغاز امر پوهنځی تعلیم و تربیه با پوهنتون کلمبیا ایالات متحده امریکا رابطه همکاری داشت و به تأسی از روحیه این پروگرام پیوسته یک تعداد از استادان و متخصصان امریکائی در اختیار پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کابل گذارده میشد تا در امور تدریسی مشورت از آنها گرفته شود.

در ابتداء تاسیس این پوهنځی دارای شش دیپارتمنت های علوم فزیک و ریاضی، علوم اجتماعی، علوم تعلیمات مسلکی، علوم السنه، علوم ساینسی ( کیمیا و بیولوژی) و تدبیر منزل بود. این دیپارتمنت ها هر کدام دارای یک آمربود ودر رشته های مربوط تسهیلات لازم را برای محصلان فراهم میساخت تعداد محصلان پوهنځی در سال اول تاسیس از 43 تن تجاوز نمیکرد اما در سال 1348 ھ ش به 494 نفر میرسید با ختم سال تعلیمی 1347 ھ ش پوهنځی تعلیم و تربیه 307 فارغ تحصیل را از شعب مختلف به جامعه تقدیم نمود وهمچنان هیأت تدریسی پوهنځی متذکره در آغاز یعنی در سال 1341ھ ش دو نفر بودند و در سال تعلیمی 1348 به 60 نفر که 46 تن آن داخلی و متباقی خارجی بودند ارتقا نمود. استاد سید احمد شاه شریفی معاون دانشکده روانشناسی وعلم تربیتی پوهنتون کابل

|+| نوشته شده توسط محصلین پیداگوژی در یکشنبه ۱۳۸۶/۰۷/۰۸  |
 
 
بالا